FORE KAZIK VE ANKRAJ

Sağlam zemin yapısına sahip olmayan bölgelerde, yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırmak sureti ile zemin emniyetinin sağlanmasını hedefleyen bir sistemdir. 

YAPIM YÖNTEMİ 
Delgi Yöntemi 
Projede belirlenen çaptaki betonarme kazıkların forajı paletli vince monte edilmiş rotary delgi makineleri veya hidrolik delgi makineleri ile yapılacaktır. Yıkıntı yapan, su seviyesi yüksek zeminlerde kuyu borulanacak veya bentonit ile delgi yapılacaktır. Yıkıntı yapmayan zeminlerde kısa bir ön boruyla delgi yapılacaktır. Foraj sırasında karşılaşılabilecek sert tabakaların geçilmesinde uygun ataşmanlar kullanılacaktır. Foraj, proje derinliğine ulaşıncaya dek yukarıdaki yöntemlerle devam edecektir. 

Donatı Kafesinin Hazırlanması ve Kuyulara İndirilmesi 
• Demirler kazık lokasyonlarına yakın bölgede gerekli şablonlar kullanılarak kafes haline getirilecektir. 
• Kaldırma esnasında dağılmasını önlemek üzere gerekli rijitlik sağlanacaktır. 
• Kafeslerin eklenmesi bağ teli, kaynak veya çok ağır olmaları halinde klemensle yapılacaktır. 
• Hazırlanan donatı kafesi servis vinci kullanılacak kuyulara indirilecektir. 
• Betonlama sırasında batmaması için donatı kafesi üstten askıya alınacaktır. 

Betonlama 
• Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben içine tremi borusu servis vinci ile indirilecektir. 
• Betonlama tremi borusu ile yapılacak betonun segregasyonu önlenecektir. 
• Tremi betonunun yüksek slump (minimum 15 cm) ve geç priz alması (minimum 3 saat) gereklidir. 
• Betonlama başlamadan önce tremi borusu tabandan 30-40 cm yukarı çekilecektir. 
• Yer altı suyunun betonla karışmasını önlemek için tremi borusu sürekli ve asgari 2 m beton içinde kalacaktır. 
• Betonlama, kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir. 

Kalite Kontrol Kuyu metrajı foraj esnasında kelly boyuyla, foraj sonrası ucuna ağırlık bağlanmış şerit metre ile ölçüm yapılacaktır. • Her 100 m3 betondan 4 adet numune alınıp 7-28 günlük kırım sonuçları raporlanacaktır. • İstenildiğinde kazık yükleme deneyi yapılacaktır. • İstenildiğinde PIT (süreklilik testi) yapılacaktır. Kayıtlar Her kazık için bir Sicil Fişi hazırlanır. Bu fişlerde: • Kazık numarası, yeri ve tarihi, • Kazık üst ve alt kotu, • Kazık çapı ve delgi boyu, • Foraj başlangıç ve bitim zamanı, • Kullanılan beton miktarı ve numune alınmış ise numaraları, • Muhafaza borusunun boyu bulunmalıdır. 

Mini Kazık ve Ankraj Temel kazığı veya derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla yapılan sistemin düşey elemanlarıdır. 

Makine ve Donanım 
Delgi Makinesi: 
- Casagrande C6,C8 
- Tij 
- Auger 
- Matkap 
- Tabanca 
- Muhafaza borusu 

Enjeksiyon Makinesi: 
- Pompa 
- Mikser 
- Ajitatör 

Tali Makineler 
- Su Pompası 
- Jeneratör Projede verilen yerlerin saha ölçme grubunun işaretlenmesi ile zeminin yapısına göre seçilen malzeme ile imalat başlar. 

Rotary Delgi Yöntemi: Makinenin verdiği baskı ve dönme kuvveti tijler vasıtası ile, tijlerin ucunda yer alan kaya matkabına aktarılarak çalışır. Başlıca aşağıdaki ekipmanlar kullanılarak delgi işlemi yapılabilir. 

Rock Bit: Bir gövde ve konik rulmanlardan ibarettir. Rulmanlar üzerinde sertleştirilmiş uçlar vardır. Bu uçların sayısı zeminin sertliğine göredir. 

Auger (Burgu): Sert olmayan plastik kil gibi zeminlerin delgisinde ve malzemelerin dışında atılmasında kullanılır. 

Muhafaza Borusu ile İlerleme: Dolgu malzemesi ihtiva eden veya yer altı suyu altında bulunan zeminlerde delgi esnasında yıkıntıyı önlemek için kullanılır. Borunun ucuna aşınmayı önlemek için sert metalden yapılmış çarık kullanılır. 

Temizleme Yöntemi: Delik delme işlemi sırasında malzemenin dışarı atılmasında kullanılan yöntemler hem delgi hızını hem de deliğin kalitesini etkiler. Çünkü deliğin etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için delik dibinde biriken kesilmiş malzemenin devamlı olarak dışarı atılarak deliğin temiz tutulması esastır. Bu iş için hava,su veya köpük kullanılır. Delik delme sırasında yetersiz temizlik yapılması bit sıkışmasına, tijlerin ek yerinden koparak tüm takımın delik içinde kalmasına sebep olur. 

Enjeksiyon Yöntemi: Projede belirtilen evsaftaki demir donatı kuyuya indirilir. Kuyu temiz mıcır (2 no) ile doldurulur. Daha sonra demir donatı ile birlikte kuyuya indirilen polietilen boru içinden kuyunun (Pistonlu enjeksiyon pompası marifetiyle) enjeksiyonu yapılır. ∼1 saat sonra 2. enjeksiyon yapılır. Enjeksiyon imalatında kullanılan suyun beton karma suyu ile aynı kalitede olması gerekir. Mini kazık enjeksiyonundaki su / çimento oranı 0,4 – 0,45 olmalıdır. Çimento harcı mikserde 3 dk. karıştırıldıktan sonra kuyuya basılmalıdır.